Idź do treści strony
 • Ikona Kontakt

  Olsztyński Park Naukowo-
  Technologiczny

  ul. Władysława Trylińskiego 2
  10-683 Olsztyn
  tel. 89 612 05 00

PARP - SPOTKANIE INFORMACYJNE

Zapraszamy na spotkanie informacyjne, na którym otrzymają Państwo aktualną informację nt. funduszy europejskich dla startupów. Samo finansowanie nie gwarantuje startupom komercyjnego sukcesu. Niezbędne są działania, dzięki którym proponowane rozwiązania będą wprowadzone na rynek i zaczną przynosić dochody.


Podczas Warsztatu numer I ekspert PARP omówi zasady poddziałania 2.5 POIR Programy Akceleracyjne, w ramach którego akceleratory pomogą  startupom rozwinąć ich produkty, zwiększą innowacyjność średnich i dużych przedsiębiorstw oraz pomogą w stworzeniu rozwiązań, które będą miały szansę rywalizować na światowych rynkach.  Przedstawione zostaną sposób wypełniania wniosku o dofinansowanie oraz zasady dotyczące realizacji projektów, a także ekspert udzieli odpowiedzi na pytania uczestników.

Na Warsztacie numer II eksperci omówią dwa nowe instrumenty finansowe: „Pożyczka na rozwój” – pożyczka na modernizację parku maszynowego oraz „Wsparcie prawne dla start-upów” - indywidualne wsparcie prawne świadczone przez kancelarie prawne wybrane przez PARP. Dodatkowo zostaną przedstawione dwa projekty międzynarodowe:
CrossEUWBA - projekt wspierający współpracę kobiecych startupów z aniołami biznesu oraz Impact Connected Car -
program akceleracyjny, który stworzy samochód przyszłości. Uczestnicy spotkania otrzymają informacje o zasadach aplikowania, udzielania wsparcia
i realizacji poszczególnych programów/projektów, a także uzyskają odpowiedzi na pytania.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, liczba miejsc ograniczona.

 

Ramowy Program

Spotkanie informacyjne dla Wnioskodawców działania 2.5 POIR Programy Akceleracyjne oraz „Wsparcie prawne dla startupów”, „Pożyczka na rozwój”, CrossEUWBA,
Impact Connected Car

Termin: 28 czerwca 2018 r. Miejsce spotkania:  Warszawa

09:30

-

10:00

Rejestracja gości

 

10:00

-

10:15

Powitanie uczestników

 

WARSZTAT I

WARSZTAT II

10:15

-

12:15

2.5 POIR Programy Akceleracyjne

 • zasady aplikowania o dofinansowanie w ramach poddziałania,
 • rodzaje i kwoty kosztów kwalifikowalnych,
 • kryteria oceny wniosków,

 

 

Wsparcie prawne dla startupów

·        zasady programu,

·        zasady aplikowania o wsparcie,

·        kryteria oceny wniosków.

 

Cross EUWBA

·         zasady programu,

·         harmonogram działań.

 

Sesja pytań i odpowiedzi

 

12:15

-

12:30

Przerwa kawowa

12:30

-

14:30

2.5 POIR Programy Akceleracyjne – c.d.

 • zasady realizacji projektów,
 • zasada wyboru wykonawców w ramach poddziałania.

 

Sesja pytań i odpowiedzi

Impact Connected Car

·         zasady programu.

 

Pożyczka na rozwój

 • zasady aplikowania,
 • rodzaje i kwoty kosztów kwalifikowalnych,
 • kryteria oceny wniosków,
 • zasady realizacji projektów.

 

Sesja pytań i odpowiedzi