Idź do treści strony
 • Ikona Kontakt

  Olsztyński Park Naukowo-
  Technologiczny

  ul. Władysława Trylińskiego 2
  10-683 Olsztyn
  tel. 89 612 05 00

POSIEDZENIE RADY NAUKOWEJ OLSZTYŃSKIEGO PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO

W ostatni wtorek (27.03) odbyło się posiedzenie Rady Naukowej Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego


W ostatni wtorek w Olsztyńskim Parku Naukowo-Technologicznym odbyło się doroczne posiedzenie Rady Naukowej.


Celem spotkania było przedstawienie sprawozdania z działalności w roku 2017, planu na rok 2018 jak również dyskusja oraz wypracowanie wniosków. Rada w pełni zaakceptowała raport z wykonanych zadań w roku minionym jak również pozytywnie odniosła się do planów na rok 2018.