Idź do treści strony
 • Ikona Kontakt

  Olsztyński Park Naukowo-
  Technologiczny

  ul. Władysława Trylińskiego 2
  10-683 Olsztyn
  tel. 89 612 05 00

22/ZO/ZP/2017

Przeprowadzenie testów laboratoryjnych identyfikujących aktywność antydrobnoustrojową na potrzeby przedsiębiorstwa typu startup w ramach projektu pn. „Platforma startowa dla nowych pomysłów Hub of Talents” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działania 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów, Poddziałania 1.1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Ogłoszenie o zamówieniu

Załącznik nr 1 do ogłoszenia (Opis przedmiotu zamówienia)

Załącznik nr 2 do ogłoszenia (Formularz Oferty)

Załącznik nr 3 do ogłoszenia (Istotne postanowienia umowy)

Załącznik nr 4 do ogłoszenia (Wzór wykazu osób)

Zmiana terminu składania ofert

Zmiana terminu składania ofert 2

Zawiadomienie o zmianie warunków udziału w postępowaniu

Zmiana terminu składania ofert 3

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty