Idź do treści strony
 • Ikona Kontakt

  Olsztyński Park Naukowo-
  Technologiczny

  ul. Władysława Trylińskiego 2
  10-683 Olsztyn
  tel. 89 612 05 00

29/ZO/ZP/2017

Realizacja kompleksowych badań konsumenckich oraz analizy rynku na potrzeby przedsiębiorstwa typu startup  w ramach projektu pn. „Platforma startowa dla nowych pomysłów Hub of Talents” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działania 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów, Poddziałania 1.1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

Ogłoszenie o zamówieniu

Załącznik nr 1 do ogłoszenia (Opis przedmiotu zamówienia)

Załącznik nr 2 do ogłoszenia (Formularz Oferty)

Załącznik nr 3 do ogłoszenia (Istotne postanowienia umowy)

Załącznik nr 4 do ogłoszenia (Wzór wykazu usług)

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej