Idź do treści strony
 • Ikona Kontakt

  Olsztyński Park Naukowo-
  Technologiczny

  ul. Władysława Trylińskiego 2
  10-683 Olsztyn
  tel. 89 612 05 00

4/ZO/ZP/2017

Tytuł: Realizacja usług w zakresie prac projektowych oraz budowy rurowych szpul stalowych, stojaka oraz krzyżaka do mocowania, niezbędnych do przeprowadzenia testu możliwości odbioru liny pilotowej rozwieszonej na sekcjach linii wysokiego napięcia, na potrzeby przedsiębiorstwa typu startup w ramach projektu pn. „Platforma startowa dla nowych pomysłów Hub of Talents” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działania 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów, Poddziałania 1.1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Ogłoszenie o zamówieniu

Załącznik nr 1 do ogłoszenia (Opis przedmiotu zamówienia)

Załącznik nr 2 do ogłoszenia (Formularz Oferty)

Załącznik nr 3 do ogłoszenia (Istotne postanowienia umowy)

Zmiana terminu składania ofert

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty