Idź do treści strony
 • Ikona Kontakt

  Olsztyński Park Naukowo-
  Technologiczny

  ul. Władysława Trylińskiego 2
  10-683 Olsztyn
  tel. 89 612 05 00

DOFINANSOWANIE NA INTERNACJONALIZACJĘ

Już 30 lipca rusza nabór dla MŚP w konkursu nr 4 (1/2018) na wybór projektów do dofinansowania w ramach działania 1.2 POPW Internacjonalizacja MŚP.


Jako mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo działające w Polsce Wschodniej możesz pozyskać wsparcie na wprowadzenie swoich produktów lub usług na nowe rynki.

Wybrane wymagania wobec wnioskodawców:

1.       posiadanie statusu MŚP,

2.       prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce Wschodniej co najmniej 12 miesięcy,

3.       zamknięty co najmniej jeden rok obrotowy,

4.       przychody w roku obrotowym nie mniejsze niż 200 tys. zł co najmniej raz w okresie 3 lat przed złożeniem wniosku,

5.       posiadanie co najmniej jednego produktu (wyrobu lub usługi) posiadającego potencjał do internacjonalizacji na co najmniej jednym nowym rynku zagranicznym

 

 

Dofinansowanie można przeznaczyć na:

1.       koszty usług doradczych związanych z opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego;

2.       koszty innych usług komplementarnych względem zakupywanych usług doradczych związanych z przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego;

3.       koszty udziału w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych;

4.       koszty związane z nabyciem oprogramowania niezbędnego do automatyzacji procesów biznesowych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności.

 

Ogłoszenie o konkursie oraz inne dokumenty konkursowe są dostępne na stronie http://popw.parp.gov.pl/dzialanie-1-2-internacjonalizacja-msp/dzialanie-1-2-internacjonalizacja-msp?_ga=2.139481523.1615214813.1530611449-859626193.1530611449

 

Konkurs ogłoszony przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości S.A.