Idź do treści strony
 • Ikona Kontakt

  Olsztyński Park Naukowo-
  Technologiczny

  ul. Władysława Trylińskiego 2
  10-683 Olsztyn
  tel. 89 612 05 00

INFO DAY - OCHRONA PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTULANEJ

W Olsztyńskim Parku Naukowo-Technologicznym odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące ochrony praw własności intelektualnej w umiędzynarodowieniu działalności MŚP.


W Olsztyńskim Parku Naukowo-Technologicznym odbył się INFO DAY - IPR. Spotkanie było poświęcone ochronie praw własności intelektualnej.

Ofertę umiędzynarodowienia działalności MŚP przedstawił Enterprise Europe Network przy Centrum Innowacji i Transferu Technologii. Uczestnicy poznali również zasady ochrony własności intelektualnej oraz międzynarodowej ochrony znaków towarowych.

Po części oficjalnej odbyły się konsultacje indywidualne dla przedstawicieli firm.