Idź do treści strony
 • Ikona Kontakt

  Olsztyński Park Naukowo-
  Technologiczny

  ul. Władysława Trylińskiego 2
  10-683 Olsztyn
  tel. 89 612 05 00

STARTUPY W PROCESIE INKUBACJI

Pierwszy cykl naboru wniosków za nami. Dwadzieścia dwa Startup'y przystąpiły do inkubacji.


Z przyjemnością informujemy,  iż  w ramach Projektu „START-UP HEROES Platforma startowa dla nowych pomysłów” w ramach poddziałania 1.1.1 Platformy Startowe dla nowych pomysłów Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 w pierwszym cyklu inkubacji trwającym od 31.03-30.09.19r. w trakcie inkubacji znajdują się dwadzieścia dwa startupy z którymi współpracuje siedmiu menedżerów : jeden ze strony Lidera – OPN-T oraz sześciu z ramienia Partnerów.

Przygotowane Indywidualne Programy Inkubacji zostały przedłożone Kierownikowi Projektu w celu ich zatwierdzenia. Do wszystkich zostały zgłoszone uwagi i menedżerowie dokonali korekt lub są w ich trakcie. Dla większości startupów  rozpoczęło  się świadczenie usług, które są dostosowane do  indywidualnych potrzeb start-upu pod kątem rozwijanego pomysłu i osiągnięcia MVP (Minimum Viable Product).