Idź do treści strony
 • Ikona Kontakt

  Olsztyński Park Naukowo-
  Technologiczny

  ul. Władysława Trylińskiego 2
  10-683 Olsztyn
  tel. 89 612 05 00

"Technologie IT w zintegrowanym innowacyjnym rozwoju inteligentnego miasta (Smart City)"

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego serdecznie zaprasza na międzynarodową konferencję pn. „Technologie IT w zintegrowanym innowacyjnym rozwoju inteligentnego miasta (Smart City)”


Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego serdecznie zaprasza na międzynarodową konferencję pn. „Technologie IT w zintegrowanym innowacyjnym rozwoju inteligentnego miasta (Smart City)”, realizowaną w ramach projektu pn. „Promocja gospodarcza Warmii i Mazur 2017+”, Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 1 Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur, działanie 1.4 Nowe modele biznesowe i ekspansja, poddziałanie 1.4.1 Promocja gospodarcza regionu.

Konferencja odbędzie się 25 kwietnia 2018 r. w Olsztynie, w Olsztyńskim Parku Naukowo-Technologicznym, u. Władysława Trylińskiego 2, budynek BK, sala15A.

Wydarzenie to jest skierowane do firm sektora IT, ze szczególnym uwzględnieniem IoT, jednostek komunalnych gmin i włodarzy miast regionu, potencjalnych użytkowników nowoczesnych technologii, a także instytucji otoczenia biznesu.

W programie przewidujemy wystąpienia przedstawicieli firm szwedzkich, austriackich oraz polskich, które zaprezentują metody zarządzania różnymi obszarami życia miast przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii informatycznych.

W przypadku zainteresowania prosimy o zarejestrowanie do 24 kwietnia (godz. 15.00)  na stronie smartcity@promotion.net.pl.

 

Program konferencji.