Idź do treści strony
 • Ikona Kontakt

  Olsztyński Park Naukowo-
  Technologiczny

  ul. Władysława Trylińskiego 2
  10-683 Olsztyn
  tel. 89 612 05 00

2020

Numer postępowaniaTytuł postępowaniaData
67/2020/ZO/OPNT/2020Usługa opracowania receptury czekolad – powtórka (pierwotnie: Usługa opracowania receptury czekolad, wykonania  etykiet samoprzylepnych oraz zaprojektowania i wykonania opakowań zbiorczych typu SRP na produkty spożywcze) 03.07.2020
65/2020/ZO/OPNT/SIUsługa opracowania receptury czekolad, wykonania etykiet samoprzylepnych oraz zaprojektowania i wykonania opakowań typu SRP na produkty spożywcze
23.06.2020
66/2020/PN/OPNT/SIUsługa polegająca na zaprojektowaniu i produkcji boksów rowerowych - powtórka23.06.2020
Szacowanie usługi związanej z promocją na rzecz 1 MŚP z województwa warmińsko-mazurskiego23.06.2020
64/2020/PN/OPNT/SIUsługa szkoleniowa polegająca na przeprowadzeniu wykładu z zakresu budowania modelu biznesowego22.06.2020
Szacowanie wartości zamówienia - Usługi związane z promocją na 12 MSP na potrzeby projektu "Warmińsko-Mazurski Startup Inkubator" 18.06.2020
48/2020/PN/OPNT/SIUsługa polegająca na utworzenia i testowania aplikacji mobilnej oraz webowego systemu zarządzania treścią do rozmieszczenia trójwymiarowych mebli w rzeczywistości rozszerzonej18.06.2020
52/2020/PN/OPNT/SIUsługa programistyczna polegająca na zaprogramowaniu nowych oraz modyfikacji istniejących funkcjonalności systemu internetowego - powtórka15.06.2020
51/2020/PN/OPNT/SISpecjalistyczna usługa doradztwa w zakresie opracowania tożsamości marki, weryfikacji modelu biznesowego, opracowania strategii marketingowej.10.06.2020
47/2020/PN/OPNT/SIUsługa polegająca na stworzeniu systemu informatycznego umożliwiającego wykonanie pokazów świetlnych z udziałem dronów09.06.2020
49/2020/ZO/OPNT/SIUsługa prawna polegająca na doradztwie w obszarze konstruowania umów handlowych, doradztwa w zakresie prawa gospodarczego i handlowego, prawa autorskiego, zarządzania własnością intelektualną w MŚP - sposoby zabezpieczenia własności intelektualnej MŚP.04.06.2020
10/2020/PN/OPNT/SIUsługa polegająca na zaprojektowaniu i produkcji boksów rowerowych:02.06.2020
11/2020/PN/OPNT/SIUsługa polegająca na zaprojektowaniu zintegrowanego przewodu elektryczno-gazowego27.05.2020
43/2020/PN/OPNT/SIUsługa polegająca na dostosowaniu systemu informatycznego obsługującego proces budżetu obywatelskiego w jednostkach samorządu terytorialnego15.05.2020
42/2020/PN/OPNT/SIUsługa programistyczna polegająca na zaprogramowaniu nowych oraz modyfikacji istniejących funkcjonalności systemu internetowego15.05.2020
34/2020/PN/OPNT/SHUsługa opracowania i wykonania materiałów promocyjno-informacyjnych 14.05.2020
39/2020/ZO/OPNT/SHUsługa polegająca na doradztwie w obszarze uzyskania ochrony praw własności przemysłowej dla 10 startupów13.05.2020
41/2020/PN/OPNT/SHUsługa polegająca na opracowaniu interaktywnej i responsywnej wersji interfejsu użytkownika dla oprogramowania (frontend), w wersji webowej oraz standalone13.05.2020
Szacowanie wartości zamówienia - Usługa zaprojektowania i wykonania prototypu obudowy zbiornika12.05.2020
Szacowanie wartości zmówienia - usługa wykonania zbiornika12.05.2020
Szacowanie wartości zamówienia - Usługa zaprojektowania i wykonania opakowań zbiorczych typu SRP na produkty spożywcze12.05.2020
35/2020/ZO/OPNT/SHUsługa opracowania , wykonania i dostawy teczek portfolio11.05.2020
40/2020/PN/OPNT/SHUsługa programistyczna polegająca na przygotowaniu dokumentacji technicznej, makiety i landing page  - powtórka 2 11.05.2020
38/2020/ZO/OPNT/SHModeracja procesu udzielania rekomendacji podczas wydarzenia Time of Heroes dla 22 startupów11.05.2020
36/2020/ZO/OPNT/SHUsługa opracowania koncepcji scenariusza i wyprodukowania materiału programowego.06.05.2020
33/2020/ZO/OPNT/SHUsługa badawcza polegająca na zbadaniu i dopracowaniu składu kilku wariantów złoża zastosowanego do filtra wewnętrznego oraz stworzenie optymalnej konstrukcji i składu filtra zewnętrznego04.05.2020
37/2020/ZO/OPNT/SHUsługa polegająca na wykonaniu obliczeń matematycznych z zakresu termodynamiki i obliczeń wytrzymałościowych- powtórka 229.04.2020
Ogłoszenie o szacowaniu wartości zamówienia realizacji usługi pt. Modernizacja procesu udzielania rekomendacji podczas wydarzenia Time of Heroes dla 22 startupów28.04.2020
32/2020/PN/OPNT/SHUsługa polegająca na przygotowaniu projektu interfejsu użytkownika aplikacji mobilnej27.04.2020
30/2020/PN/OPNT/SHUsługa polegająca na opracowaniu prototypu webowej platformy Playstrict27.04.2020
31/2020/PN/OPNT/SIUsługa polegająca na opracowaniu programistycznym środowiska, interfejsu API dla systemów zewnętrznych, stworzenie moduły crawler zasilającego bazę danych z portali zewnętrznych27.04.2020
29/2020/ZO/OPNT/SHUsługa polegająca na opracowaniu konstrukcji opakowań oraz integracji i testach z systemem elektroniki drukowanej NFC.22.04.2020
27/2020/PN/OPNT/SHUsługa  programistyczna polegająca na przygotowaniu dokumentacji technicznej, makiety i landing page - powtórka20.04.2020
Szacowanie wartości zamówienia realizacji specjalistycznej usługi doradztwa w zakresie opracowania tożsamości marki, weryfikacji modelu biznesowego, opracowania strategii marketingowej dla 12 MŚP z województwa warmińsko- mazurskiego na potrzeby projektu pt. "Warmińsko-Mazurski Start-up Inkubator"20.04.2020
Szacowanie wartości zamówienia realizacji usługi doradztwa prawnego na rzecz 12 MSP z województwa warmińsko-mazurskiego na potrzeby projektu pt. "Warmińsko-Mazurski Startup Inkubator"20.04.2020
9/2020/PN/OPNT/SIUsługa polegająca na dostosowaniu systemu informatycznego obsługującego proces budżetu obywatelskiego w jednostkach samorządu terytorialnego17.04.2020
8/2020/PN/OPNT/SIUsługa programistyczna polegająca na zaprogramowaniu nowych oraz modyfikacji istniejących funkcjonalności systemu internetowego17.04.2020
Szacowanie wartości zamówienia realizacji usługi polegającej na doradztwie w obszarze uzyskania  ochrony praw własności dla 10 startup'ów na potrzeby projektu "Startup Heroes - platforma dla nowych pomysłów" realizowanego w ramach "Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020" (nr umowy POPW.01.01.01-28-0002/18-00) przez Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny w Olsztynie.17.04.2020
22/2020/PN/OPNT/SHUsługa programistyczna polegająca na opracowaniu rozwiązań informatycznych do nagrania symulacji szkoleniowej w 360 stopniach oraz stworzenie środowiska VR16.04.2020
26/2020/ZO/OPNT/SHUsługa zaprojektowania oraz wykonania stanowiska do testowania pasteryzacji magnetyczno-ultradźwiękowej - powtórka16.04.2020
21/2020/ZO/OPNT/SHUsługa przygotowania przeciwprądowego wymiennika ciepła z tworzywa sztucznego15.04.2020
Szacowanie wartości zamówienia – usługa doradcza polegająca na opracowaniu Indywidualnych Programów Rozwoju na rzecz 2 MŚP z województwa warmińsko-mazurskiego06.04.2020
20/2020/ZO/OPNT/SHUsługa wykonania obliczeń matematycznych z zakresu termodynamiki i obliczeń wytrzymałościowych - powtórka 30.03.2020
19/2020/ZO/OPNT/SHUsługa wykonania badań kosmetyków z pałki wodnej (rogoży) oraz badania mąki z jej kłączy - powtórka30.03.2020
17/2020/PN/OPNT/SHUsługa programistyczna - Full stack developer26.03.2020
18/2020/ZO/OPNT/SHUsługa  zaprojektowania oraz wykonania stanowiska do testowania pasteryzacji magnetyczno-ultradźwiękowej. 25.03.2020
16/2020/PN/OPNT/SHUsługa opracowania oprogramowania MVP projektu SOC Digital Signage25.03.2020
12/2020/PN/OPNT/SHUsługa programistyczna polegająca na przygotowaniu dokumentacji technicznej, makiety i landing page25.03.2020
13/2020/ZO/OPNT/SHUsługa wykonania obliczeń matematycznych z zakresu termodynamiki i obliczeń wytrzymałościowych20.03.2020
14/2020/ZO/OPNT/SHUsługa wykonania kosmetyków z pałki wodnej oraz badania mąki z jej kłączy.19.03.2020
15/2020/PN/OPNT/SH Usługa wykonania serwera oraz API w oparciu o chmurę obliczeniową do przechowywania modeli 3D wraz ze stroną logowania przeznaczoną dla klientów biznesowych oraz modułem e-commerce rozbudowującym aplikację mobilną wykorzystującą augmented reality (AR)18.03.2020
7/2020/OPNT/SIZapytanie ofertowe na usługę cateringową na potrzeby projektu pt. „Warmińsko-Mazurski Startup Inkubator” realizowanego w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa I Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur, Działanie nr 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie Przedsiębiorczości), Poddziałanie 1.3.1 Inkubowanie przedsiębiorstw” przez Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny w Olsztynie.10.03.2020
05/2020/PN-OPNT-SIUsługa opracowania i przeprowadzenia kampanii promocyjnej projektu "Warmińsko-Mazuski Start-up Inkubator" realizowany w ramach umowy o dofinansowanie nr RPWM.01.03.01-28-0001/18-18 w ramach osi priorytetowej 1 - "Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur" działanie 1.3- "Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości)" poddziałanie 1.3.1 - "Inkubowanie przedsiębiorstw" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przez Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny.24.02.2020

Ogłoszenie Dyrektora Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego o otwartym naborze Partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektu konkursowego pn. "Startup Heroes Platforma startowa dla nowych pomysłów"

04.02.2020
3/2020/US/OPNT/SHSukcesywne świadczenie usługi hotelowej na potrzeby realizacji wydarzeń projektowych (szkoleń, spotykań roboczych, konferencji) projektu pt. "Startup Heoroes - platforma startowa dla nowych pomysłów" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014 - 2020 (nr umowy: POPW.01.01.01-28-0002/18-00) przez Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny w Olsztynie27.01.2020
Szacowanie wartości zamówienia na usługę zaprojektowania i produkcji boksów rowerowych na potrzeby projektu pt. "Warmińsko-Mazurski Start-up Inkubator"23.01.2020
Szacowanie wartości zamówienia na usługę opracowania systemu informatycznego umożliwiającego wykonanie pokazów świetlnych z udziałem dronów na potrzeby projektu pt. "Warmińsko-Mazurski Start-up Inkubator"23.01.2020
2/2020/ZO/OPNT/SHSukcesywna usługa cateringowa na potrzeby projektu pt. "Startup Heroes - platforma startowa dla nowych pomysłów" realizowanego w ramach "Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014 - 2020" (nr umowy: POPW.01.01.01-28-0002/18-00) przez Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny w Olsztynie22.01.2020
Szacowanie wartości zamówienia usługi wykonania etykiet samoprzylepnych na potrzeby projektu pt. "Warmińsko-Mazurski Start-up Inkubator"22.01.2020
Szacowanie wartości zamówienia usługi opracowania receptury czekolad z dodatkami funkcjonalnymi oraz wyprodukowanie partii testowej takich czekolad na potrzeby projektu pt. "Warmińsko-Mazurski Start-up Inkubator"22.01.2020
Szacowanie wartości zamówienia usługi zaprojektowania i wykonania opakowań zbiorczych typu SRP na produkty spożywcze na potrzeby projektu pt. "Warmińsko-Mazurski Start-up Inkubator"22.01.2020
Szacowanie wartości zamówienia usługi wykonania układu hamowania bębna na nawiniętą linką pilotową za pośrednictwem drona pomiędzy słupami trakcji energetycznej na potrzeby projektu pt. "Warmińsko-Mazurski Start-up Inkubator"22.01.2020
Szacowanie wartości zamówienia usługi zaprojektowania zestawu testowych baterii w technologii Li-on o dużej pojemności przy relatywnie niskiej wadze na potrzeby projektu pt. "Warmińsko-Mazurski Start-up Inkubator"22.01.2020
Szacowanie wartości zamówienia usługi dostosowania systemu informatycznego obsługującego proces budżetu obywatelskiego w jednostkach samorządu terytorialnego do wymagań Ministerstwa Cyfryzacji i zintegrowania z Krajowym Węzłem Identyfikacji Elektronicznej (login.gov.pl) na potrzeby projektu pt. "Warmińsko-Mazurski Start-up Inkubator"22.01.2020
Szacowanie wartości zamówienia usługi opracowania programistycznego środowiska, interfejs API dla systemów zewnętrznych, stworzenie modułu crawler zasilającego bazę danych z portali zewnętrznych na potrzeby projektu pt. "Warmińsko-Mazurski Start-up Inkubator"22.01.2020
Szacowanie wartości zamówienia usługi utworzenia i testowania aplikacji mobilnej oraz webowego systemu zarządzania treścią do rozmieszczenia trójwymiarowych mebli w rzeczywistości rozszerzonej na potrzeby projektu pt. "Warmińsko-Mazurski Start-up Inkubator"22.01.2020
Szacowanie wartości zamówienia usługi zaprojektowania zintegrowanego przewodu elektryczno-gazowego na potrzeby projektu  pt. „Warmińsko-Mazurski Start-up Inkubator”22.01.2020
Szacowanie wartości zamówienia usługi programistycznej na potrzeby projektu pt. "Warmińsko-Mazurski Start-up Inkubator"21.01.2020

Szacowanie wartości zamówienia usługi polegającej na przeprowadzeniu wykładu z zakresu budowania modelu biznesowego dla przedsiębiorców z województwa warmińsko-mazurskiego.

21.01.2020

 

 

 

2019

Numer
postępowania
Tytuł postępowania
09.01.2020 r.Ogłoszenie Dyrektora Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego o otwartym naborze Partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektu konkursowego pn. "START-UP HEROES Platforma startowa dla nowych pomysłów"
80/2019/US/OPNT/SI z dnia 21.11.2019Ogłoszenie o zamówieniu w trybie usługi społeczne pt. Przeprowadzenie 2-dniowego szkolenia z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi w ramach projektu pt. "Warmińsko-Mazurski Start-up Inkubator" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach umowy o dofinansowanie nr RPWM.01.01.01-28.0001/18-00 w ramach osi priorytetowej 1-"Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur" działanie 1.3 - "Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości)" poddziałanie 1.3.1 - "Inkubowanie przedsiębiorstw" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
79/2019/ZO/OPNT z dnia 15.11.2019Zaproszenie do złożenia oferty na usługę przeglądu i konserwacji urządzeń i systemów p.poż. znajdujących się w budynkach Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego.
78/2019/US/OPNT z 06.11.2019 r.Ogłoszenie o zamówieniu w trybie usługi społecznej na  świadczenie usług ochrony fizycznej obiektów Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego wraz z monitorowaniem systemów ochrony elektronicznej kompleksu 6 budynków  położonych w Olsztynie przy ulicy Władysława Trylińskiego 2,8,10,12,14 i 16
77/2019/US/OPNT/SH z dnia 24.10.2019 r.Przeprowadzenie seminariów w ramach jednodniowych spotkań informacyjno-rekrutacyjno-edukacyjnych projektu pt. „Startup Heroes – platforma startowa dla nowych pomysłów” realizowanego w ramach „Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020” (nr umowy: POPW.01.01.01-28-0002/18-00).
16.10.2019 r.Ogłoszenie Dyrektora Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego o otwartym naborze Partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektu konkursowego pn. "START-UP HEROES Platforma startowa dla nowych pomysłów"
75/2019/US/OPNT/SH z dnia 16.10.2019 r.Przeprowadzenie seminariów w ramach jednodniowych spotkań informacyjno-rekrutacyjno-edukacyjnych projektu pt. „Startup Heroes – platforma startowa dla nowych pomysłów” realizowanego w ramach „Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020” (nr umowy: POPW.01.01.01-28-0002/18-00)
09.10.2019 r.Szacowanie wartości  zmówienia usługi doradczej polegająca na  przeprowadzeniu seminariów w ramach jednodniowych spotkań informacyjno-rekrutacyjno-edukacyjnych projektu pt. „Startup Heroes – platforma startowa dla nowych projektów” realizowanego w ramach „Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020” w zakresie : Prowadzenia spółki z o.o.
09.10.2019 r.

Szacowanie wartości  zmówienia usługi doradczej polegająca na  przeprowadzeniu seminariów w ramach jednodniowych spotkań informacyjno-rekrutacyjno-edukacyjnych projektu pt. „Startup Heroes – platforma startowa dla nowych projektów” realizowanego w ramach „Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020” w zakresie : Jak skutecznie sprzedać swój pomysł inwestorowi.

69/2019/PN/OPNT/SI z dnia 09.10.2019 r.

Usługę doradztwa księgowego na rzecz MŚP z województwa warmińsko-mazurskiego” w ramach projektu: „Warmińsko-Mazurski Start-up Inkubator” realizowanego w ramach umowy o dofinansowanie nr RPWM.01.03.01-28-0001/18-00 w ramach osi priorytetowej 1- „Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur” działanie 1.3 – „Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości)” poddziałanie 1.3.1 – „Inkubowanie przedsiębiorstw” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

74/2019/PN/OPNT/SI z dnia 02.10.2019Usługa doradcza w przygotowaniu indywidualnych programów rozwoju na rzecz przedsiębiorstw z województwa warmińsko-mazurskiego w ramach projektu: „Warmińsko-Mazurski Start-up Inkubator” realizowanego w ramach umowy o
dofinansowanie nr RPWM.01.03.01-28-0001/18-00 w ramach osi priorytetowej 1- „Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur” działanie 1.3 – „Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości)” poddziałanie 1.3.1 – „Inkubowanie przedsiębiorstw” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
68/2019/PN/OPNT/SI z dnia 19.09.2019

Usługa doradztwa prawnego na rzecz 41 MŚP z województwa warmińsko-mazurskiego”
w ramach projektu: „Warmińsko-Mazurski Start-up Inkubator” realizowanego w ramach umowy o dofinansowanie nr RPWM.01.03.01-28-0001/18-00 w ramach osi priorytetowej 1- „Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur” działanie 1.3 – „Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości)” poddziałanie 1.3.1 – „Inkubowanie przedsiębiorstw” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

70/2019/ZO/OPNT/SH z dnia 09.09.2019
Usługa badawcza polegająca na badaniu żywności na potrzeby projektu  pt. „Startup Heroes - platforma startowa dla nowych pomysłów” realizowanego w ramach „Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020” (nr umowy: POPW.01.01.01-28-0002/18-00) przez Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny w Olsztynie dla inkubowanego przedsiębiorstwa typu startup
65/2019/ZO/OPNT/SH z dnia 05.09.2019 r.

Usługa doradcza polegająca na przeprowadzeniu konsultacji ekspertów/technologów żywienia zwierząt w liczbie 90 godzin w obszarach: 1. Produkcji karmy dla zwierząt domowych (psów i kotów) – 5h. 2. Wyboru technologii i materiału opakowań do przechowywania długoterminowego karmy – 5h, 3.  Wyboru składników mieszczących się w nurcie karm holistycznych – 80h (razem z recepturą) na potrzeby  projektu  pt. „Startup Heroes - platforma startowa dla nowych pomysłów” realizowanego w ramach „Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020” (nr umowy: POPW.01.01.01-28-0002/18-00) przez Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny w Olsztynie dla inkubowanego przedsiębiorstwa typu startup.

66/2019/PN/OPNT/SI z dnia 03.09.2019

Usługa doradcza polegającą na opracowaniu Indywidualnych Programów Rozwoju na rzecz 41 MŚP z województwa warmińsko-mazurskiego” w ramach projektu: „Warmińsko-Mazurski Start-up Inkubator” realizowanego w ramach umowy o dofinansowanie nr RPWM.01.03.01-28-0001/18-00 w ramach osi priorytetowej 1- „Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur” działanie 1.3 – „Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości)” poddziałanie 1.3.1 – „Inkubowanie przedsiębiorstw” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

67/2019/ZO/OPNT/SH z dnia 03.09.2019Usługa prawna polegająca na doradztwie w  obszarze uzyskania ochrony praw własności przemysłowej  dla  12  startupów  na potrzeby projektu  pt. „Startup Heroes - platforma startowa dla nowych pomysłów” realizowanego w ramach „Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020” (nr umowy: POPW.01.01.01-28-0002/18-00) przez Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny w Olsztynie.
60/2019/US/OPNT/SH

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w trybie USŁUGI SPOŁECZNE

pt.  Moderacja procesu udzielania rekomendacji podczas wydarzenia Time of Heroes dla 22 startupów w ramach projektu: Startup Heroes – Platforma startowa  dla nowych pomysłów" realizowanego w ramach "Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020" (nr umowy: POPW.01.01.01-28-0002/18-00)

63/2019/ZO/OPNT/SHUsługa opracowania projektu technicznego instalacji suszenia RDF na potrzeby projektu  pt. „Startup Heroes - platforma startowa dla nowych pomysłów" realizowanego w ramach „Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020" (nr umowy: POPW.01.01.01-28-0002/18-00) przez Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny w Olsztynie dla inkubowanego przedsiębiorstwa typu startup.
64/2019/ZO/OPNT/SH

Usługa polegająca na dokonaniu analizy i opracowaniu wymogów prawnych, norm, pozwoleń i dopuszczeń niezbędnych do uruchomienia instalacji suszenia RDF na potrzeby projektu  pt. „Startup Heroes - platforma startowa dla nowych pomysłów" realizowanego w ramach „Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020" (nr umowy: POPW.01.01.01-28-0002/18-00) przez Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny w Olsztynie dla inkubowanego przedsiębiorstwa typu startup

62/2019/ZO/OPNT/SH z dnia 28.08.2019

Usługa programistyczna na potrzeby projektu  pt. „Startup Heroes - platforma startowa dla nowych pomysłów” realizowanego w ramach „Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020” (nr umowy: POPW.01.01.01-28-0002/18-00) przez Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny w Olsztynie dla inkubowanego przedsiębiorstwa typu startup.

61/2019/ZO/OPNT/SH z dnia 28.08.2019

Usługa badawcza polegająca na badaniu makuchu lnianego  na potrzeby projektu  pt. „Startup Heroes - platforma startowa dla nowych pomysłów” realizowanego w ramach „Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020” (nr umowy: POPW.01.01.01-28-0002/18-00) przez Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny w Olsztynie dla inkubowanego przedsiębiorstwa typu startup.

58/2019/ZO/OPNT/SI z dnia 26.08.2019Usługa przeprowadzenia wykładu z zakresu budowania modelu biznesowego dla przedsiębiorców z województwa warmińsko-mazurskiego na potrzeby projektu "Warmińsko-Mazurski Start-up Inkubator"
Szacowanie wartości zamówienia zakupu Enzymu celulazy - 5 000 jednostek
54/2019/ZO/OPNT/SH z dnia 23.08.2019

 

Usługa wykonania prac programistycznych w kierunku zakodowania mackuupu na potrzeby projektu  pt. „Startup Heroes - platforma startowa dla nowych pomysłów” realizowanego w ramach „Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020” (nr umowy: POPW.01.01.01-28-0002/18-00) przez Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny w Olsztynie dla inkubowanego przedsiębiorstwa typu startup.

 


59/2019/ZO/OPNT/SH z dnia 23.08.2019
Usługa opracowania oprogramowania prezentującego wyliczone przez system lokalizacji pozycje poszukiwanych obiektów na potrzeby projektu  pt. „Startup Heroes - platforma startowa dla nowych pomysłów” realizowanego w ramach „Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020” (nr umowy: POPW.01.01.01-28-0002/18-00) przez Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny w Olsztynie dla inkubowanego przedsiębiorstwa typu startup
z dnia 22.08.2019Szacowanie wartości zamówienia usługi pt. Moderacja procesu udzielania rekomendacji podczas wydarzenia Time of Heroes dla 22 startupów
57/2019/ZO/OPNT/SH z dnia 22.08.2019
Usługa badawcza polegająca na badaniu żywności na potrzeby projektu  pt. „Startup Heroes - platforma startowa dla nowych pomysłów” realizowanego w ramach „Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020” (nr umowy: POPW.01.01.01-28-0002/18-00) przez Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny w Olsztynie dla inkubowanego przedsiębiorstwa typu startup
56/2019/ZO/OPNT/SH
z dnia 21.08.2019 r.
Usługa badawcza polegająca na badaniu makuchu lnianego na potrzeby projektu pt. „Startup Heroes - platforma startowa dla nowych pomysłów” realizowanego w ramach „Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020” (nr umowy: POPW.01.01.01-28-0002/18-00) przez Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny w Olsztynie dla inkubowanego przedsiębiorstwa typu startup
z dnia 13.08.2019 r.Szacowanie wartości zamówienia

doradztwa księgowego  i podatkowego na rzecz 43 MŚP z województwa warmińsko-mazurskiego.

z dnia 13.08.2019 r.Szacowanie wartości zamówienia usługi prawnej  na rzecz 43 MŚP z województwa warmińsko-mazurskiego.

53/2019/ZO/OPNT/SH

z dnia 12.08.2019 r.

Usługa badawcza polegająca na badaniu żywności na potrzeby projektu  pt. „Startup Heroes - platforma startowa dla nowych pomysłów” realizowanego w ramach „Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020” (nr umowy: POPW.01.01.01-28-0002/18-00) przez Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny w Olsztynie dla inkubowanego przedsiębiorstwa typu startup

52/2019/ZO/OPNT/SH z dnia 12.08.2019 r.

Usługa wynajmu  urządzenia melanger służącego do produkcji czekolady oraz wynajmu temperówki do czekolady na potrzeby projektu  pt. „Startup Heroes - platforma startowa dla nowych pomysłów” realizowanego w ramach „Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020” (nr umowy: POPW.01.01.01-28-0002/18-00) przez Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny w Olsztynie dla inkubowanego przedsiębiorstwa typu startup
51/2019/PN/OPNT/SH z dnia 08.08.2019 r.
Usługa wraz z dostawą  segregatorów portfolio wraz z opracowaniem strony tytułowej na potrzeby projektu  pt. „Startup Heroes - platforma startowa dla nowych pomysłów” realizowanego w ramach „Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020” (nr umowy: POPW.01.01.01-28-0002/18-00) przez Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny w Olsztynie dla inkubowanego przedsiębiorstwa typu startup
z dnia 05.08.2019 r.Szacowanie wartości zamówienia usługi polegającej na przeprowadzeniu wykładu z zakresu budowania modelu biznesowego dla przedsiębiorców z województwa warmińsko-mazurskiego.
z dnia 02.08.2019 r.

Szacowanie wartości  zmówienia usługi doradczej polegająca na opracowaniu Indywidualnych Programów Rozwoju na rzecz 43 MŚP z województwa warmińsko-mazurskiego.

49/2019/ZO/OPNT/SH z dnia 02.08.2019 r.

Usługa wynajmu  urządzenia melanger służącego do produkcji czekolady oraz wynajmu temperówki do czekolady na potrzeby projektu  pt. „Startup Heroes - platforma startowa dla nowych pomysłów” realizowanego w ramach „Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020” (nr umowy: POPW.01.01.01-28-0002/18-00) przez Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny w Olsztynie dla inkubowanego przedsiębiorstwa typu startup.
48/2019/ZO/OPNT/SH z dnia 31.07.2019 r.

Usługa wykonania elementu robota wraz dostawą na potrzeby projektu  pt. „Startup Heroes - platforma startowa dla nowych pomysłów” realizowanego w ramach „Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020” (nr umowy: POPW.01.01.01-28-0002/18-00) przez Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny w Olsztynie dla inkubowanego przedsiębiorstwa typu startup.

47/2019/ZO/OPNT/SH z dnia 30.07.2019 r.Usługa wykonania innowacyjnego, naturalnego/organicznego preparatu do usuwania zabrudzeń punktowych na panelach fotowoltaicznych na potrzeby projektu pt. „Startup Heroes - platforma startowa dla nowych pomysłów” realizowanego w ramach „Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020” (nr umowy: POPW.01.01.01-28-0002/18-00) przez Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny w Olsztynie dla inkubowanego przedsiębiorstwa typu startup
45/2019/ZO/OPNT/SH z dnia 22.07.2019 r.

Usługa wykonania innowacyjnego, naturalnego/organicznego preparatu do usuwania zabrudzeń punktowych na panelach fotowoltaicznych na potrzeby projektu  pt. „Startup Heroes - platforma startowa dla nowych pomysłów” realizowanego w ramach „Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020” (nr umowy: POPW.01.01.01-28-0002/18-00) przez Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny w Olsztynie dla inkubowanego przedsiębiorstwa typu startup.

43/2019/ZO/OPNT/SH z dnia 16.07.2019Zakup części komputerowych na potrzeby projektu  pt. „Startup Heroes - platforma startowa dla nowych pomysłów” realizowanego w ramach „Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020” (nr umowy: POPW.01.01.01-28-0002/18-00) przez Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny w Olsztynie dla inkubowanego przedsiębiorstwa typu startup
42/2019/ZO/OPNT/SH z dnia 16.07.2019 r.Usługa przygotowania dokumentacji RODO na potrzeby projektu  pt. „Startup Heroes - platforma startowa dla nowych pomysłów” realizowanego w ramach „Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020” (nr umowy: POPW.01.01.01-28-0002/18-00) przez Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny w Olsztynie dla inkubowanego przedsiębiorstwa typu startu
44/2019/ZO/OPNT/SH z dnia 16.07.2019 r.Usługa opracowania design’u prototypu gry planszowej wraz z wydrukiem prototypu na potrzeby projektu  pt. „Startup Heroes - platforma startowa dla nowych pomysłów” realizowanego w ramach „Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020” (nr umowy: POPW.01.01.01-28-0002/18-00) przez Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny w Olsztynie dla inkubowanego przedsiębiorstwa typu startup.

 38/2019/ZO/OPNT/SHz dnia 28.06.2019 r.

Zamawiający Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny w Olsztynie zaprasza do złożenia oferty cenowej w zapytaniu ofertowym pt. „Usługa wykonania oprogramowania  systemu zarządzania grywalizacjami (CMS) na potrzeby projektu  pt. „Startup Heroes - platforma startowa dla nowych pomysłów” realizowanego w ramach „Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020” (nr umowy: POPW.01.01.01-28-0002/18-00) przez Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny w Olsztynie.

dnia 27.05.2019 r.Ogłoszenie o otwartym naborze na Partnerów spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektu konkursowego pn. „START-UP HEROES Platforma startowa dla nowych pomysłów”.
31/2019/PN/OPNT/SI z dnia 29.04.2019 r.
Usługa opracowania i przeprowadzenia kampanii promocyjnej projektu "Warmińsko-Mazuski Start-up Inkubator" realizowany w ramach umowy o dofinansowanie nr RPWM.01.03.01-28-0001/18-18 w ramach osi priorytetowej 1 - "Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur" działanie 1.3- "Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości)" poddziałanie 1.3.1 - "Inkubowanie przedsiębiorstw" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przez Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny.
27/2019/ZO/OPNT.SH  z dnia 26.04.2019 r.Tytuł zamówienia: Usługa opracowania koncepcji scenariusza oraz wyprodukowanie materiału programowego (spotu promocyjnego) przeznaczonego na potrzeby emisji przez nadawcę telewizyjnego na potrzeby projektu "Startup Heroes  - platforma startowa dla nowych pomysłów" realizowanego w ramach "Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020" (nr umowy: POPW.01.01.01-28-0002/18-00) przez Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny
17/2019/US/OPNT/SH   z dnia 28.02.2019 r.Tytuł zamówienia: Sukcesywne świadczenie usługi hotelowej na potrzeby realizacji wydarzeń projektowych (szkoleń, spotkań roboczych, konferencji) projektu pt. pt. „Startup Heroes – platforma startowa dla nowych pomysłów” realizowanego w ramach „Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020” (nr umowy: POPW.01.01.01-28-0002/18-00) przez Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny
14/2019/US/OPNT  z dnia 13.02.2019 r.Tytuł zamówienia: Przeprowadzenie seminariów w ramach jednodniowych spotkań informacyjno-rekrutacyjno-edukacyjnych projektu pt. „Startup Heroes – platforma startowa dla nowych pomysłów” realizowanego w ramach „Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020” (nr umowy: POPW.01.01.01-28-0002/18-00).
11/2019/PN/OPNT z dnia 29.01.2019 r.
Tytuł przetargu:Usługa opracowania materiałów promocyjno-informacyjnych i przeprowadzenia działań promocyjno-informacyjnych w 2 cyklach projektu pt."Startup Heroes - platforma dla nowych pomysłów" realizowanego w ramach "Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020" na potrzeby Olsztyńskiego Parku Naukowo- Technologicznego w Olsztynie (nr umowy: POPW.01.01.01-28-0002/18-00)
12/2019/US/OPNT z dnia 28.01.2019 r.Ogłoszenie o zamówieniu w trybie Usługi Społeczne pt. Przeprowadzenie seminariów w ramach jednodniowych spotkań informacyjno-rekrutacyjno-edukacyjnych projektu: Startup Heroes - platforma dla nowych pomysłów" realizowanego w ramach "Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020"
8/2019/US/OPNT z dnia 23.01.2019 r.Ogłoszenie o zamówieniu w trybie Usługi Społeczne pt. Przeprowadzenie seminariów w ramach jednodniowych spotkań informacyjno-rekrutacyjno-edukacyjnych projektu: Startup Heroes - platforma dla nowych pomysłów" realizowanego w ramach "Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020"
9/2019/ZO/OPNT z dnia 22.01.2019 r.

Ogłoszenie w trybie zapytania ofertowego na zapewnienie dostawy i obsługi cateringowej w ramach projektu „Startup Heroes - platforma startowa dla nowych pomysłów” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020, poddziałania 1.1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na potrzeby Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego.

7/2019/PN/OPNT z dnia 17.01.2019 r.
Usługa opracowania materiałów promocyjno-informacyjnych i przeprowadzenia działań promocyjno-informacyjnych w 2 cyklach projektu pt. "Startup Heroes - platforma dla nowych pomysłów" realizowanego w ramach "Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020" na potrzeby Olsztyńskiego Parku Naukowo- Technologicznego w Olsztynie (nr umowy: POPW.01.01.01-28-0002/18-00)

 

 

 

2018

Numer postępowaniaTytuł postępowania
Ogłoszenie w trybie zapytania ofertowego na stworzenie znaku graficznego (logo) projektu "Startup Heroes - platforma startowa dal nowych projektów" realizowanego w ramach "Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020" na potrzeby Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego".
Ogłoszenie w trybie zapytania ofertowego na rozwój strony internetowej opnt.olsztyn.pl zgodnie z marką zależną projektu "Startup heroes - platforma dla nowych pomysłów" realizowanego w ramach "Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020" na potrzeby Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego
Ogłoszenie w trybie zapytania ofertowego na dostawę sukcesywną środków czystości i sprzętu do utrzymania czystości dla Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego
Ogłoszenie w trybie zapytania ofertowego na dostawę sukcesywną artykułów biurowych dla Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego
Ogłoszenie w trybie zapytania ofertowego na sprzedaż wraz z dostawą podajników na papier toaletowy oraz koszy pedałowych na odpady do Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego
Ogłoszenie w trybie zapytania ofertowego na sprzedaż wraz z dostawą urządzenia zabezpieczającego sieć informatyczną Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego
Ogłoszenie w trybie zapytania ofertowego na usługę ochrony fizycznej obiektów Olsztyńskiego Parku Naukowo – Technologicznego wraz z monitorowaniem systemów ochrony elektronicznej kompleksu 6 budynków Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego (OPN-T) położonych w Olsztynie przy ul.  Władysława Trylińskiego 2, 8, 10, 12, 14 i 16.
Ogłoszenie o otwartym naborze Partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektu konkursowego pn. „Warmińsko-Mazurski STARTUP INKUBATOR”.
Ogłoszenie Dyrektora Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego o otwartym naborze Partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektu konkursowego pn. "START-UP HEROES Platforma startowa dla nowych pomysłów".
Aktualizacja ogłoszenia o otwartym naborze kandydatów na Partnerów spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektu konkursowego pn. „START-UP HEROES Platforma startowa dla nowych pomysłów”.
Ogłoszenie o przedłużeniu otwartego naboru na Partnerów spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektu konkursowego pn. "START-UP HEROES Platforma startowa dla nowych pomysłów".
Ogłoszenie o wyborze Partnerów spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektu konkursowego pn. "START-UP HEROES Platforma startowa dla nowych pomysłów".

 

 

Wcześniejsze postępowania

Wcześniejsze postępowania