Idź do treści strony
 • Ikona Kontakt

  Olsztyński Park Naukowo-
  Technologiczny

  ul. Władysława Trylińskiego 2
  10-683 Olsztyn
  tel. 89 612 05 00

POL-AURA Jakub Ławrynowicz

Wszechstronna oferta odczynników chemicznych dla branży 'life science' uwzględniająca m.in. aminokwasy, antybiotyki, bufory biologiczne, enzymy, fitochemikalia nukleozydy, nukleotydy, lipidy,sterydy, węglowodany. Odczynniki biochemiczne znajdujące zastosowanie m.in. w laboratoriach badawczych i produkcji w firmach biotechnologicznych, biomedycynie oraz farmacji.

Dynamiczny rozwój branży life science spowodował zmonopolizowanie rynku dostawców wyspecjalizowanych związków chemicznych i brak polskich firm producenckich na rynku tej branży. Konsekwencją tego są często wygórowane ceny oraz znaczący wzrost kosztów prowadzenia prac badawczych. Firma Pol-Aura w 2018 r. rozpoczęła konfekcję odczynników biologicznych pod własną marką tworząc alternatywę cenową dla zachodnich produktów, jednocześnie zapewniając ich wysoką jakość.
Prowadzone są prace nad rozszerzeniem katalogu produktów oraz wdrożeniem narzędzi informatycznych do zarządzania procesem produkcji oraz dystrybucji. Katalog produktów dostępny jest na stronie www.pol-aura.pl w zakładce 'biochemikalia'.