Idź do treści strony
 • Ikona Kontakt

  Olsztyński Park Naukowo-
  Technologiczny

  ul. Władysława Trylińskiego 2
  10-683 Olsztyn
  tel. 89 612 05 00

PRADMA

Projektujemy w innowacyjnej technologii BIM (Building Information Modelling). To zupełnie nowy sposób komunikacji pomiędzy architektami, inżynierami i konstruktorami. To sposób, który wymaga nowatorskiego podejścia do projektowania, jednocześnie dając niezwykłe możliwości.
BIM jest to cyfrowy zapis fizycznych i funkcjonalnych właściwości budowli, służący jako źródło wiedzy i wszelkich danych o obiekcie, w pełni dostępny dla uczestników procesu inwestycyjnego i stanowiący niezawodną podstawę do podejmowania decyzji w trakcie cyklu funkcjonowania, od pierwszej koncepcji do rozbiórki budynku. Technologia BIM służy do generowania i wykorzystania danych o budowli, jej projektowania, budowy i eksploatacji obiektu w trakcie całego cyklu jego funkcjonowania.

Jesteśmy firmą, zajmującą się projektowaniem oraz konsultingiem inżynieryjnym w branży elektrycznej i elektroenergetycznej. Świadczymy kompleksowe usługi projektowania sieci i instalacji elektrycznych, wykorzystując w efektywny sposób najnowsze rozwiązania techniczne.
Dodatkowo tworzymy autorskie oprogramowanie wspomagające projektowanie w technologii BIM.
Nasza usługa kierowana jest do biur projektowych, architektów, generalnych wykonawców, Inwestorów, samorządów i operatorów sieci elektroenergetycznych.


Technologia BIM jest wykorzystywana poprzez tworzenie modelu 3D obiektu zaczynając od koncepcji, poprzez etap projektowania i realizacji aż do przekazania do użytku obiektu, dzięki czemu model ma wszystkie możliwe parametry rzeczywistego obiektu. Umożliwia to przeanalizować dużo większej ilości informacji niż w tradycyjnym podejściu opartym o projekt 2D. Projekt w BIM-ie wprowadza wsparcie w postaci różnorodnych programów czy raportów ułatwiających i przyśpieszających ową interpretację oraz gromadzenia i wymieniany danych, przez współpracujących ze sobą projektantów. Uczestnicy procesu inwestycyjnego pracując na modelu 3D są w stanie szczegółowo sprawdzić wszystkie techniczne aspekty planowanej realizacji jeszcze przed rozpoczęciem prac budowlanych. Zmiany wprowadzane w projekcie i nanoszone do modelu 3D automatycznie znajdują odzwierciedlenie w raportach ilościowych oraz dokumentacji projektowej.
Stosowanie BIM umożliwia optymalizację i zmniejszenie kosztów realizacji inwestycji, skrócenie jej czasu i uniknięcia kolizji poprzez szczegółową koordynację międzybranżową, a także redukcję kosztów eksploatacji obiektu.
Wdrożyliśmy BIM w naszej firmie. Obecnie nasi pracownicy są w trakcie studiów podyplomowych z zarządzania procesami BIM. Projekty BIM stanowią istotny element wszystkich zamówień realizowanych przez naszą firmę.
Opieramy się na ogólnodostępnych rozwiązaniach uzupełnionych o nasze autorskie programy wspomagające proces projektowy. Firma Pradma posiada pełne prawa własności do autorskiego oprogramowania. Oprogramowanie to nie jest chronione prawami patentowymi.

Dariusz Naruszewicz tel : 503 303 066