Idź do treści strony
 • Ikona Kontakt

  Olsztyński Park Naukowo-
  Technologiczny

  ul. Władysława Trylińskiego 2
  10-683 Olsztyn
  tel. 89 612 05 00

Rada Naukowa

Rada Naukowa Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego została powołana Zarządzeniem nr 65 Prezydenta Olsztyna z dnia 20 lutego 2013 roku, w celu zapewnienia udziału środowiska gospodarczego oraz przedstawicieli wyższych uczelni w działaniach na rzecz wspierania przedsiębiorczości, innowacji i transferu technologii o znaczeniu regionalnym. Rada jest organem o charakterze opiniodawczo-doradczym.

Do jej zadań należy:

1) opiniowanie wniosków składanych przez Kandydatów, aplikujących do OPN-T

2) opiniowanie biznesplanów składanych przez Kandydatów zainteresowanych wejściem do OPN-T,

3) opracowanie strategii i kierunków rozwoju OPN-T,

4) kreowanie powiązań między nauką a biznesem.

W skład Rady wchodzą przedstawiciele olsztyńskich wyższych uczelni i lokalnych przedsiębiorstw. Imienny skład Rady:

 • dr hab. inż. Marek Adamczak - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (specjalizacja: biotechnologia),
 • mgr inż. Marek Adamowicz - Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego (specjalizacja: informatyka),
 • dr hab. inż. Ireneusz Białobrzewski, prof. UWM - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (specjalizacja: informatyka),
 • prof. dr hab. inż. Paweł Brzuzan - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (specjalizacja: ochrona środowiska),
 • dr Dariusz Gibasiewicz - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (specjalizacja: prawo),
 • dr inż. Tomasz Jeliński - Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie (specjalizacja: biotechnologia),
 • prof. dr hab. Roman Kisiel - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (specjalizacja: ekonomia),
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Krankowski - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (specjalizacja: geodezja),
 • dr Lucyna Kwiatkowska - Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego (specjalizacja: zarządzanie),
 • dr Stanisław Szmitka - Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Olsztynie (specjalizacja: ekonomia).
 • dr. inż. Przemysław Chojnowski - Przedsiębiorstwo badawczo - wdrożeniowe Olmex S.A.
 • Waldemar Klocek - Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno - Kartograficzne Sp. z o.o.
 • prof dr hab. inż. Robert Wójcik - Zakład Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli UWM
 • Bronisław Reddig - Michelin S. A.

Kadencja Rady trwa 4 lata.