Idź do treści strony
 • Ikona Kontakt

  Olsztyński Park Naukowo-
  Technologiczny

  ul. Władysława Trylińskiego 2
  10-683 Olsztyn
  tel. 89 612 05 00

 

 

 

 

Wspólnie z Parkiem Naukowo-Technologicznym w Ełku uruchamiamy II edycję Platform startowych dla nowych pomysłów

„STARTUP HEROES - platforma dla nowych pomysłów”

Jeśli masz świetny pomysł na biznes, smykałkę przedsiębiorcy, otwarty umysł i chcesz przejść od planów do działania – to ten projekt jest właśnie dla Ciebie!!!

Założeniem projektu jest stworzenie warunków dla rozwoju start-up’ów i skomercjalizowanie ich pomysłów. W ramach projektu STARTUP HEROES uruchomimy pakiet usług eksperckich m. in. z zakresu prawa, ochrony patentowej i marketingu. Każdy start-up będzie miał swojego opiekuna, nadzorującego właściwy przebieg inkubacji. Po zakończeniu procesu inkubacji uczestnicy projektu będą mogli uzyskać rekomendacje do II części projektu, w której będzie można uzyskać wymierne bezzwrotne wsparcie finansowe na rozwój firmy w wysokości nawet 800 tysięcy złotych. 

Projekt STARTUP HEROES będzie składał się z 6  półrocznych cyklów inkubacji, poprzedzonych 3 miesięczną rekrutacją do każdego kolejnego cyklu. Nabór trwa od 1 stycznia do 15 lutego 2019 roku i będzie zakończony panelem ekspertów, który zadecyduje o zakwalifikowaniu do projektu. Pierwsza tura inkubacji rozpocznie się 1 kwietnia i będzie trwał do 30 września 2019 roku.

 

 

Poniżej harmonogram kolejnych cykli naborów i inkubacji:

01-03.2019 – I nabór; 1.04.-30.09.2019 – I cykl inkubacji

10-12.2019 – II nabór; 1.01-30.06.2020 – II cykl inkubacji

07-09.2020 – III nabór; 1.10.2020-31.03.2021 – III cykl inkubacji

04-06.2021 – IV nabór; 1.07.2021-31.12.2021 – IV cykl inkubacji

01-03.2022 – V nabór; 1.04-30.09.2022 – V cykl inkubacji

10-12.2022 – VI nabór; 1.01-30.06.2023 – VI cykl inkubacji

 

 

Najważniejsze dokumenty:

Podstawowe założenia Startup Heroes

Nabór wniosków "Startup Heroes"

Regulamin

Karta oceny formalnej - załącznik nr 1

Karta oceny merytorycznej - załącznik nr 2

Umowa inkubacyjna - załącznik nr 3

 

Partnerzy projektu:

Park Naukowo-Technologiczny w Ełku

AgriTech Hub Sp. z o.o.

bChange Sp. z o.o.

BP Seed Fund Sp. z o.o.

Business Supporter Sp. z o.o.

Doradztwo Finanse Podatki Edward Tomczyk Kancelaria Biegłego Rewidenta

ELTEL Networks Energetyka S.A.

Fundacja Science Point

Instytut Przedsiębiorczości i Nowych Technologii Sp. z o.o.

ITM Software House Sp. z o.o.

Kancelaria Księgowa Paweł Czerwiński

Lege Artis Jarosław Karwoski Kancelaria Radcy Prawnego

Politechnika Gdańska

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o.

PRO-COMMERCE Maciej Kasperowicz

SAIA Sp. z o.o.

Sprint S.A.

THIS Sp. z o.o. Sp. K.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Zakład Mięsny „WIERZEJKI” J. M. Zdanowscy Sp. J.

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN

 

 Osoba do kontaktu:Cezary Stabryła: 89 612 05 05, c.stabryla@opnt.olsztyn.pl