Idź do treści strony
 • Ikona Kontakt

  Olsztyński Park Naukowo-
  Technologiczny

  ul. Władysława Trylińskiego 2
  10-683 Olsztyn
  tel. 89 612 05 00

Doradztwo biznesowe

BEZPŁATNE DORADZTWO BIZNESOWE W OPN-T

 

DLA KOGO?

Oferta indywidualnego doradztwa dla przedsiębiorstw Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego oraz osób i przedsiębiorstw planujących złożenie wniosku aplikacyjnego do Inkubatora Przedsiębiorczości i Inkubatora biotechnologicznego OPN-T.

ZAKRES USŁUGI:

Moduł 1: OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ W DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA

       1)      Prawo autorskie

       2)      Prawo własności przemysłowej

Moduł nr 2: FINANSE W DZIAŁALNOŚCI MIKRO I MAŁEGO PRZEDSIĘBIORSTWA

1)      Księgowość i podatki

2)      Rachunkowość, analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa

3)      Planowanie finansowe, zarządzanie płynnością finansową i rentownością przedsiębiorstwa

4)      Optymalizacja finansowa i podatkowa przedsiębiorstwa

5)      Rozliczenia z kontrahentami

Moduł nr 3: PRAWO W DZIAŁALNOŚCI MIKRO I MAŁEGO PRZEDSIĘBIORSTWA

 

1)      Prawo działalności gospodarczej

2)      Prawo podatkowe

3)      Prawo ubezpieczeniowe

4)      Prawo handlowe

5)      Prawo cywilne

6)      Prawo pracy

Moduł nr 4: FINANSOWANIE ZEWNĘTRZNE INICJATYW PRZEDSIĘBIORSTW TYPU STARTUP

1)      Budowa efektywnego modelu biznesowego przedsiębiorstwa

2)      Finansowanie zewnętrzne innowacyjnego rozwoju firmy (fundusze UE, venture capital, crowdfunding)

3)      Przygotowanie oferty i prezentacji produktu/usługi do spotkania z potencjalnym inwestorem (pitching inwestycyjny)

Moduł nr 5: SPRZEDAŻ I MARKETING W DZIAŁALNOŚCI MIKRO I MAŁEGO PRZEDSIĘBIORSTWA

1)      Badanie rynku, analiza potrzeb klienta, segmentacja rynku, analiza konkurencji

2)      Strategia i plan marketingowy, komunikacja marketingowa przedsiębiorstwa, budowanie marki przedsiębiorstwa

3)      Proces sprzedaży, strategia sprzedaży, obsługa klienta i zarządzanie relacjami z klientem

4)      Negocjacje handlowe.

Moduł nr 6: ORGANIZACJA DZIAŁALNOŚCI I ZARZĄDZANIE CZASEM W MIKRO I MAŁYM PRZEDSIĘBIORSTWIE

ORGANIZACJA DORADZTWA:

1)      Autoprezentacja i wystąpienia publiczne

2)      Budowa i zarządzanie zespołem (team bulding)

3)      Organizacja czasu pracy w przedsiębiorstwie

Doradztwo w ramach modułu 1 adresowane jest wyłącznie do przedsiębiorstw - lokatorów OPN-T.

Doradztwo w ramach modułów 2-6 adresowane jest do przedsiębiorstw - lokatorów Inkubatora Przedsiębiorczości i Inkubatora Biotechnologicznego OPN-T oraz osób i przedsiębiorstw planujących złożenie wniosku aplikacyjnego do Inkubatora Przedsiębiorczości lub Inkubatora Biotechnologicznego  OPN-T.

 Realizacja doradztwa zgodnie z zapotrzebowaniem zgłaszanym przez osoby i przedsiębiorstwa.

Miejsce i czas realizacji doradztwa: w dni robocze, w godz. 8.00-16.00, w salkach konferencyjnych w budynku B1 OPN-T (Olsztyn, ul. Władysława Trylińskiego 14).

Usługa doradztwa jest usługą bezpłatną. Doradztwo świadczone jest w ramach pomocy de minimis.

 

KORZYŚCI DLA FIRMY

"Ochrona wynalazków, wzorów użytkowych i przemysłowych oraz znaków towarowych daje wyłączność zarobkowego i zawodowego korzystania z przedmiotów własności przemysłowej, tym samym wyklucza możliwość swobodnego korzystania z nich przez konkurencję, zwiększa dochody przedsiębiorstwa, wzmacnia pozycję i przewagę konkurencyjną na rynku, buduje wizerunek i reputację marki, podnosi poziom innowacyjności przedsiębiorstwa." - Izabella Raniszewska - doradca patentowy OPN-T

Formularz zapotrzebowania na doradztwo:  Pobierz

 

 

Doradcy

Damian Przybyłowski

Damian Przybyłowski jest radcą prawnym oraz absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Od 2014 r. członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie. Egzamin radcowski zdał z wynikiem bardzo dobrym. Wpisany na listę radców prawnych pod nr OL-1788. Autor publikacji: „Przesłanki objęcia ubezpieczeniami społecznymi osób wykonujących pracę na podstawie umów nazwanych „umowami o dzieło” – analiza wybranego orzecznictwa” oraz „Odpowiedzialność odszkodowawcza pracownika w związku z nałożeniem na pracodawcę kary o charakterze administracyjnym”. Posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu prawa pracy.

Specjalizuje się w kompleksowej obsłudze prawnej Klientów korporacyjnych. Prowadzi sprawy z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego i administracyjnego oraz w szczególności prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

 

 

 

Izabella Raniszewska

Izabella Raniszewska jest rzecznikiem patentowym i działa jako  zawodowy pełnomocnik w sprawach własności przemysłowej na podstawie ustawy z dnia 11 kwietnia 2001r. o rzecznikach patentowych, czyli ustawy korporacyjnej

Prawo wykonywania zawodu rzecznika patentowego nabyła po  ukończeniu studiów wyższych w Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie i odbyciu 3 letniej aplikacji rzeczniowskiej na warunkach określonych w ustawie, zdaniu egzaminu państwowego przed Komisją Egzaminacyjną,  złożeniu ślubowania  i wpisaniu na listę rzeczników patentowych.. pod nr 1937.

Jako rzecznik patentowy jest zatrudniona w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie od 1979 roku. Podstawowe zadania to kompleksowa pomoc twórcom rozwiązań  w zakresie zasad związanych z patentowaniem, oceną i ochroną rozwiązań dot. wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych i znaków towarowych. Występuje jako doradca i pełnomocnik procesowy przed Urzędem Patentowym RP.