Idź do treści strony
 • Ikona Kontakt

  Olsztyński Park Naukowo-
  Technologiczny

  ul. Władysława Trylińskiego 2
  10-683 Olsztyn
  tel. 89 612 05 00

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
NUMER POSTĘPOWANIATYTUŁ POSTĘPOWANIADATA PUBLIKACJI
5/2020/PN/OPNT/SIUsługa opracowania i przeprowadzenia kampanii promocyjnej projektu "Warmińsko-Mazuski Start-up Inkubator" realizowany w ramach umowy o dofinansowanie nr RPWM.01.03.01-28-0001/18-18 w ramach osi priorytetowej 1 - "Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur" działanie 1.3- "Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości)" poddziałanie 1.3.1 - "Inkubowanie przedsiębiorstw" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przez Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny.24.02.2020
Szacowanie wartości zamówienia na usługę zaprojektowania i produkcji boksów rowerowych na potrzeby projektu pt. "Warmińsko-Mazurski Start-up Inkubator"23.01.2020
Szacowanie wartości zamówienia na usługę opracowania systemu informatycznego umożliwiającego wykonanie pokazów świetlnych z udziałem dronów na potrzeby projektu pt. "Warmińsko-Mazurski Start-up Inkubator"23.01.2020
Szacowanie wartości zamówienia usługi wykonania etykiet samoprzylepnych na potrzeby projektu pt. "Warmińsko-Mazurski Start-up Inkubator"22.01.2020
Szacowanie wartości zamówienia usługi opracowania receptury czekolad z dodatkami funkcjonalnymi oraz wyprodukowanie partii testowej takich czekolad na potrzeby projektu pt.
"Warmińsko-Mazurski Start-up Inkubator"
22.01.2020
Szacowanie wartości zamówienia usługi zaprojektowania i wykonania opakowań zbiorczych typu SRP na produkty spożywcze na potrzeby projektu pt. "Warmińsko-Mazurski Start-up Inkubator"22.01.2020
Szacowanie wartości zamówienia usługi wykonania układu hamowania bębna na nawiniętą linką pilotową za pośrednictwem drona pomiędzy słupami trakcji energetycznej na potrzeby projektu pt. "Warmińsko-Mazurski Start-up Inkubator"22.01.2020
Szacowanie wartości zamówienia usługi zaprojektowania zestawu testowych baterii w technologii Li-on o dużej pojemności przy relatywnie niskiej wadze na potrzeby projektu pt. "Warmińsko-Mazurski Start-up Inkubator"22.01.2020
Szacowanie wartości zamówienia usługi dostosowania systemu informatycznego obsługującego proces budżetu obywatelskiego w jednostkach samorządu terytorialnego do wymagań Ministerstwa Cyfryzacji i zintegrowania z Krajowym Węzłem Identyfikacji Elektronicznej (login.gov.pl) na potrzeby projektu pt. "Warmińsko-Mazurski Start-up Inkubator"22.01.2020
Szacowanie wartości zamówienia usługi opracowania programistycznego środowiska, interfejs API dla systemów zewnętrznych, stworzenie modułu crawler zasilającego bazę danych z portali zewnętrznych na potrzeby projektu pt. "Warmińsko-Mazurski Start-up Inkubator"22.01.2020
Szacowanie wartości zamówienia usługi utworzenia i testowania aplikacji mobilnej oraz webowego systemu zarządzania treścią do rozmieszczenia trójwymiarowych mebli w rzeczywistości rozszerzonej na potrzeby projektu pt. "Warmińsko-Mazurski Start-up Inkubator"22.01.2020
Szacowanie wartości zamówienia usługi zaprojektowania zintegrowanego przewodu elektryczno-gazowego na potrzeby projektu  pt. „Warmińsko-Mazurski Start-up Inkubator”22.01.2020 r.
Szacowanie wartości zamówienia usługi programistycznej na potrzeby projektu pt. "Warmińsko-Mazurski Start-up Inkubator"21.01.2020 r.
Szacowanie wartości zamówienia usługi polegającej na przeprowadzeniu wykładu z zakresu budowania modelu biznesowego dla przedsiębiorców z województwa warmińsko-mazurskiego.21.01.2020 r.
80/2019/US/OPNT/SIOgłoszenie o zamówieniu w trybie usługi społeczne pt. Przeprowadzenie 2-dniowego szkolenia z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi w ramach projektu pt. "Warmińsko-Mazurski Start-up Inkubator" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach umowy o dofinansowanie nr RPWM.01.01.01-28.0001/18-00 w ramach osi priorytetowej 1-"Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur" działanie 1.3 - "Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości)" poddziałanie 1.3.1 - "Inkubowanie przedsiębiorstw" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-202021.11.2019 r.
69/2019/PN/OPNT/SIUsługę doradztwa księgowego na rzecz MŚP z województwa warmińsko-mazurskiego” w ramach projektu: „Warmińsko-Mazurski Start-up Inkubator” realizowanego w ramach umowy o dofinansowanie nr RPWM.01.03.01-28-0001/18-00 w ramach osi priorytetowej 1- „Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur” działanie 1.3 – „Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości)” poddziałanie 1.3.1 – „Inkubowanie przedsiębiorstw” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.09.10.2019 r.
74/2019/PN/OPNT/SIUsługa doradcza w przygotowaniu indywidualnych programów rozwoju na rzecz przedsiębiorstw z województwa warmińsko-mazurskiego w ramach projektu: „Warmińsko-Mazurski Start-up Inkubator” realizowanego w ramach umowy o dofinansowanie nr RPWM.01.03.01-28-0001/18-00 w ramach osi priorytetowej 1- „Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur” działanie 1.3 – „Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości)” poddziałanie 1.3.1 – „Inkubowanie przedsiębiorstw” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego02.10.2019 r.
68/2019/PN/OPNT/SI

Usługa doradztwa prawnego na rzecz 41 MŚP z województwa warmińsko-mazurskiego w ramach projektu: „Warmińsko-Mazurski Start-up Inkubator” realizowanego w ramach umowy o dofinansowanie nr RPWM.01.03.01-28-0001/18-00 w ramach osi priorytetowej 1- „Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur” działanie 1.3 – „Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości)” poddziałanie 1.3.1 – „Inkubowanie przedsiębiorstw” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

19.09.2019 r.
66/2019/PN/OPNT/SI

Usługę doradczą polegającą na opracowaniu Indywidualnych Programów Rozwoju na rzecz 41 MŚP z województwa warmińsko-mazurskiego” w ramach projektu: „Warmińsko-Mazurski Start-up Inkubator” realizowanego w ramach umowy o dofinansowanie nr RPWM.01.03.01-28-0001/18-00 w ramach osi priorytetowej 1- „Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur” działanie 1.3 – „Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości)” poddziałanie 1.3.1 – „Inkubowanie przedsiębiorstw” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

03.09.2019 r.
58/2019/ZO/OPNT/SIUsługa przeprowadzenia wykładu z zakresu budowania modelu biznesowego dla przedsiębiorców z województwa warmińsko-mazurskiego na potrzeby projektu "Warmińsko-Mazurski Start-up Inkubator"26.08.2019 r.
Szacowanie wartości zamówienia

doradztwa księgowego  i podatkowego na rzecz 43 MŚP z województwa warmińsko-mazurskiego.

13.08.2019 r.
Szacowanie wartości zamówienia usługi prawnej  na rzecz 43 MŚP z województwa warmińsko-mazurskiego13.08.2019 r.
Szacowanie wartości zamówienia usługi polegającej na przeprowadzeniu wykładu z zakresu budowania modelu biznesowego dla przedsiębiorców z województwa warmińsko-mazurskiego.05.08.2019 r.

Szacowanie wartości  zmówienia usługi doradczej polegająca na opracowaniu Indywidualnych Programów Rozwoju na rzecz 43 MŚP z województwa warmińsko-mazurskiego.

02.08.2019 r.
31/2019/PN/OPNT/SIUsługa opracowania i przeprowadzenia kampanii promocyjnej projektu "Warmińsko-Mazuski Start-up Inkubator" realizowany w ramach umowy o dofinansowanie nr RPWM.01.03.01-28-0001/18-18 w ramach osi priorytetowej 1 - "Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur" działanie 1.3- "Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości)" poddziałanie 1.3.1 - "Inkubowanie przedsiębiorstw" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przez Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny.29.04.2019 r.
Projekt Startup Heroes Dofinanswany z UE